Talvik pensjonistforening

Arkivmateriale til Talvik pensjonistforening oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Talvik pensjonistforening
Arkivskaper Talvik pensjonistforening
Arkivref (id) FMFB/ PA-1118
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1991-2011
Type virksomhet Sosiale og humanitære foreninger
Sted / område Alta
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 1 arkivstykke
Arkivliste Arkivportalen
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)