Russenes pensjonistforening

Arkivmateriale til Russenes pensjonistforening, tidl. Ytre Porsanger pensjonistforening oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Russenes pensjonistforening, tidl. pensjonistforening
Arkivskaper Russenes pensjonistforening
Arkivref (id) FMFB/ PA-1116
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype 2 stykker møteprotokoller, kassabok
Tidsperiode 1981-2007
Type virksomhet Velferdsorganisasjoner
Sted / område Porsanger
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste I arkivportalen
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)