Sør-Varanger Bonde- og småbrukerlag

Arkivmateriale til Sør-Varanger Bonde- og småbrukerlag oppbevares ved Varanger Museum, avd. Sør-Varanger.

Arkivnavn Sør-Varanger Bonde- og småbrukerlag 
Arkivskaper Sør-Varanger Bonde- og småbrukerlag 
Arkivref   (id)
Reg.base
Publ. base   (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoller, korrespondanse og sakdokumenter
Tidsperiode
Type   virksomhet Faglige organisasjon i jordbruket
Sted /   område Sør-Varanger
Språk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1,2 hyllemeter
Arkivliste nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger http://www.varangermuseum.no/no/sor-varanger/
Spesielle bemerkninger(fysisk   tilstand, klausul osv.)

Stikkord