Warelius-samlingen

Warelius-samlingen oppbevares ved Varanger Museum, avd. Sør-Varanger.

Arkivnavn Warelius-samlingen

 

Arkivskaper Warelius-samlingen

 

Arkivref   (id)  
Reg.base  
Publ. base   (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype Dokumenter og trykt materiale, som aviser
Tidsperiode  
Type virksomhet Samling
Sted / område Sør-Varanger
Språk  
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang  
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)  
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger http://www.varangermuseum.no/no/sor-varanger/
Spesielle bemerkninger

(fysisk   tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord