Kvalsund fiskeproduksjon

Arkivet til Kvalsund fiskeproduksjon oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Kvalsund fiskeproduksjon
Arkivskaper Kvalsund fiskeproduksjon
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode  1946 – 1994
Type virksomhet næringsvirksomhet / fiskeri

 

Sted/område Kvalsund
Språk Norsk
Ordningsgrad  –
Omfang  –
Arkivliste  –
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord