Guldbrandsen, Erling

Arkivet består av personlige brev og saksdokumenter etter forretningsmann Erling Guldbrandsen, Kongsfjord i Berlevåg. 

Arkivnavn Guldbrandsen, Erling
Arkivskaper Erling Guldbrandsen
Arkivref. (id) A-31
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Forretningsbrev og – telegrammer, kontrakter, brev, private brev
Tidsperiode 1915 – 1941
Type virksomhet Fiskeri/ fiskeoppkjøper
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,3  hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord