Vadsø turnforening

Vadsø Turnforening ble stiftet 17.10.1895. Arkivmateriale oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Vadsø Turnforening
Arkivskaper Vadsø Turnforening
Arkivref (id) FMFB/PA/1063
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoll, korrespondanse, manuskript “Vadsø Turnforening gjennom 75 år”
Tidsperiode 1962-1972
Type virksomhet Idrettsorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 0,01 hm
Arkivliste A-0063 Vadsø Turnforening
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Møteprotokoll 1962-1972
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord