Vestre Porsanger pensjonistforening

Arkivet finnes ved Finnmark fylkesbibliotek

Arkivnavn Vestre Porsanger pensjonistforening
Arkivskaper Vestre Porsanger pensjonistforening
Arkivref. (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoller
Tidsperiode 1982-1997
Type virksomhet Sosiale og humanitære foreninger
Sted / område Porsanger
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 0,1 hm
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)