Østre Altafjord pensjonistforening

Arkivmateriale til Østre Alta pensjonistforening oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek

Arkivnavn Østre Alta pensjonistforening
Arkivskaper Østre Alta pensjonistforening
Arkivref (id) FMFB/ PA-1119
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype En møteprotokoll og to kassabøker
Tidsperiode 1989-2013
Type virksomhet Velferdsorganisasjoner
Sted / område Alta
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 3 protokoller
Arkivliste I arkivportalen
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)