Foreningen for brystkreftopererte i Vadsø

Arkivet etter Foreningen for brystkreftopererte i Vadsø er oppbevart ved Finnmark fylkesbibliotek

Arkivnavn Foreningen for brystkreftopererte i Vadsø
Arkivskaper Foreningen for brystkreftopererte i Vadsø
Arkivref (id) FMFB/ PA-1123
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoller og regnskap / korrespondanse
Tidsperiode 1993-2012
Type virksomhet Helse og velferd
Sted / område Vadsø
Språk
Ordningsgrad Arkivkatalog
Omfang 0,4 hm
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)  klausul