Lars Normann Sørensens krigsnotater

Lars Normann Sørensen var en legendarisk skikkelse i nordnorsk kringkastingsarbeid, journalist og forfatter.  Hans arkiv som oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek inneholder dagbøker, passersedler og korrespondanse under krigsårene 1943-1944.

Arkivnavn Lars Normann Sørensens krigsnotater
Arkivskaper Lars Normann Sørensens krigsnotater
Arkivref (id)  FMFB/PA-1129
Reg.base  Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Dagbøker (I-III), lommedagbøker, passerseddel, korrespondanse og boken Norsk presse under hakekorset
Tidsperiode 1943-1952
Type virksomhet Dagbøker, notater
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Arkivportalen
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)

Mer om Lars Normann Sørensen

 

Stikkord