Talvik Handel

Kopibok etter Talvik Handel 1813-1818 oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Talvik Handel,
(Stuhr & Feddersen, Flensburg/faktor N. P. Noodt)
Arkivskaper Talvik Handel
Arkivref. (id) SATØ/P-0147
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Kopiboken etter Talvik Handel
Tidsperiode 1813 – 1818
Type virksomhet Handel
Sted / område Talvik
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 1 protokoll
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord