Salttjern Samvirkelag

Arkivnavn Salttjern Samvirkelag
Arkivskaper Salttjern Samvirkelag
Arkivref (id)  FMFB/PA-0133
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møtebok
Tidsperiode 1947
Type virksomhet Forretningsvirksomhet, handel
Sted / område Vadsø
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 1 protokoll
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger https://fylkesbibliotek.tffk.no/foto-og-privatarkiv/privatarkiv/
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord