Hjalmar og Hans Pedersen

Handelsarkiv fra Vadsø. 

Arkivnavn Hjalmar og Hans Pedersen
Arkivskaper Hjalmar og Hans Pedersen
Arkivref.  (id) VAML
Reg. base
Publ. base   (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og sakdokumenter, regnskap, bøker
Tidsperiode 1916 – 1960
Type virksomhet Varehandel
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Grovsortert
Omfang Omtrent 2-3 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord