Handelsmann Ruth

Arkivet etter handelsmann Ruth i Kautokeino oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø. 

Arkivnavn Handelsmann Ruth
Arkivskaper Handelsmann Ruth
Arkivref. (id) SATØ/P-0015
Reg.base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype  –
Tidsperiode 1849 – 1858
Type virksomhet Handel
Sted / område Kautokeino
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang  –
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord