Firmaet Ove og Arne Olsen

Arkivet inneholder dokumenter etter forretningsmennene Ove og Arne Olsen. De drev fiskemottak og handelsvirksomhet i Kjeldsenbruket i Ekkerøy fra 1935 til 1969. Arkivmaterialet som ble funnet på Kjeldsenbruket inneholder hovedsakelig korrespondanse og saksdokumenter knyttet til styre og regnskap. 

Arkivnavn Firmaet Ove og Arne Olsen
Arkivskaper Ove og Arne Olsen
Arkivref. (id) VAML
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivkatalog
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter, regnskapsmateriale
Tidsperiode 1941 – 1968
Type virksomhet Varehandel
Sted / område Ekkerøy
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 1,5 hyllemeter
Arkivliste Arkivkatalog
Digitalisering   (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Varanger museum IKS, avd. Vadsø

 

Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord