Firmaet Johan Hoel

Kjøpmann Johan Hoel drev butikkhandel i Grasbakken, Sør-Varanger fra 1930-tallet til 1960-tallet. Arkivmaterialet etter firmaet oppbevares ved Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

Arkivnavn Firmaet Johan Hoel
Arkivskaper Johan Hoel
Arkivref. (id) VAML
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter, regnskapsbilag
Tidsperiode 1935 – 1962
Type virksomhet Varehandel
Sted / område Sør-Varanger / Grasbakken
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Varanger museum IKS, avd. Vadsø

 

Spesielle bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord