Firmaet Bernhard Martin Akermand

Bernhard Martin Akermand  var født i Hammerfest 1844. Til Vadsø kom han som betjent hos kjøpmann J.R.Jentoft. På slutten av 1870-tallet startet han egen forretning på Torvet. Han hadde også en stor fiskeforretning i Kiberg. Arkivet til firmaet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Firmaet Bernhard Martin Akermand
Arkivskaper Firmaet Bernhard Martin Akermand
Arkivref. (id) FMFB/ PA-1030
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Regnskapsmateriale (hoved-og kassabøker)
Tidsperiode 1881 – 1909
Type virksomhet Handel
Sted /område Vadsø og Kiberg
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og  katalogisert
Omfang 0,4 hyllemeter
Arkivliste A-0030 Firmaet Bernhard Martin Akermand 1881-1909
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Klausulert
Stikkord