Billefjord fiskeredskaplag

Arkivnavn Billefjord fiskeredskaplag
Arkivskaper Billefjord fiskeredskaplag
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype
Tidsperiode 1952-1974
Type virksomhet Fiskeri/ fiskeoppkjøper
Sted / område Berlevåg
Språk norsk
Ordningsgrad delvis
Omfang 0,1 hm (en pakke)
Arkivliste ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger http://www.kystmuseene.no/berlevaag-havnemuseum.109224.no.html
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)