Egil Kristoffersen

Arkivnavn Egil Kristoffersen A/S
Arkivskaper Fiskeoppkjøper Egil Kristoffersen A/S
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Ulike handels- og regnskapsbøker, regnskapbilag, korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode Ca 1977-85
Type virksomhet Handel
Sted / område Kokelv i Kvalsund
Språk norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang Ca. 3 hm ++
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted RDM – Riddo Duottar Museat – Kokelv
Kontaktopplysninger http://www.riddoduottarmuseat.no/web/index.php?sladja=9&vuolitsladja=2&giella1=nor
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)