Floerbruket

Arkivnavn Floerbruket
Arkivskaper Floerbruket
Arkivref (id)  
Reg.base  
Publ. base (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype  
Tidsperiode  
Type virksomhet  
Sted / område  
Språk  
Ordningsgrad  
Omfang  
Arkivliste  
Digitalisering (evt. link til dig. filer)  
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning IKS, avd. Nordkappmuseum
Kontaktopplysninger http://www.kystmuseene.no/nordkappmuseet.107296.no.html
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

Stikkord