Brodtkorb Handel A/S, Vardø

Arkivet oppbevares ved Varanger museum, avd. Vardø. Det ble levert inn til Vardøhus museumsforening i 1984 av Ingeborg og er delvis digitalisert.  Se også arkivet etter Firmaet Brodtkorb i Gamvik http://finnmarksarkivene.no/?p=412

Arkivnavn Brodtkorb Handel A/S, Vardø
Arkivskaper Brodtkorb Handel A/S, Vardø
Arkivref. (id)  VAMU/A-0001
Reg. base  Asta
Publ. base (evt. link til katalogen)  Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype http://www.arkivportalen.no/search?under=VAMU%2FA-0001
Tidsperiode 1822 – 1970
Type virksomhet Handel / fiskeoppkjøper
Sted / område Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang hyllemeter
Arkivliste Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) En del av materialet
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord