Finnmark Tolltjenestemanns forening

 

Arkivnavn Finnmark Tolltjenestemannsforening
Arkivskaper Finnmark Tolltjenestemannsforening
Arkivref (id) Se offentlig katalog nr. 23 (Tollvesenet)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Kopibok og korrespondanse
Tidsperiode 1948-1977
Type virksomhet
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 2 arkivstykker
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Tromsoe 
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord