Øst-Finnmark reisetrafikklag

 

Arkivnavn Øst-Finnmark reisetrafikklag
Arkivskaper Øst-Finnmark reisetrafikklag
Arkivref (id) Statsarkivet i Tromsø (Se off. arkiver, katalog nr. 2 Amtmannen / fylkesmannen i Finnmark)
Reg.base  ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen)  Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype  møteprotokoll
Tidsperiode 1958-1962
Type virksomhet Organisasjoner i landtransport
Sted / område Øst-Finnmark
Språk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Tromsoe 
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord