Sámi Arkiiva / Samisk arkivs historiske arkiv

Samisk arkiv ble i 1988 etablert som et prosjekt i samarbeid med Norges Allmen Vitenskapelig Forskningsråd (NAVF), Nordisk Samisk Institutt og Arkivverket. Fra 1.1.1995 ble Samisk Arkiv organisert som en stiftelse med finansiering over statsbudsjettet og fra Kautokeino kommune – Guovdageainnu suohkan.

Arkivnavn Sámi Arkiiva / Samisk arkivs historiske arkiv
Arkivskaper Samisk arkiv
Arkivref (id) SAMI/PA-1031
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype se arkivportalen
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted / område
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/samisk
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)