Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap (FFR)

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap (FFR) ble stiftet i 1916, kontorsted i Hammerfest. Driver lokale bil- og båtruter, samt alle fergeruter i Finnmark; tidligere også hurtigruteselskap. Opprinnelig eid av Finnmark fylkeskommune, men 2003 solgt til det franskeide transportselskapet Connex Norge. Arkivmaterile etter FFR oppbevares både ved Gjenreisningsmuseet i Hammerfest og IKA Finnmark i Lakselv.

Losserulle for Gornitakk D/S Ekspedisjon 1945-1952 oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap (FFR)
Arkivskaper FFR  Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap
Arkivref. (id) GMA 5/07
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Loggbøker, dekksbøker, maskindagbøker og andre protokoller: tollbøker, flybøker,   kassakontrollbok, oljedagbok, havariprotokoll, radiodagbok, fergestatistikker, rutelister, sjøkart, verdipostprotokoller
Tidsperiode 1914 – 1991
Type virksomhet Landtransport
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 4-7 hyllemeter
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet og IKA Finnmark
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet og IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)
 –