Hammerfest trafikkutvalg

Arkivmaterialet etter Hammerfest trafikkutvalg oppbevares ved Gjenreisningsmuseet.

Arkivnavn Hammerfest trafikkutvalg
Arkivskaper Hammerfest trafikkutvalg
Arkivref. (id) GMA 6/96
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, ev. også innholdstype Forhandlingsprotokoll og saksdokumenter.
Tidsperiode 1945 – 1965
Type virksomhet Landtransport
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord