A/S Polarbil

Rutebilselskapet A/S Polarbil ble grunnlagt 1920 med hovedkontor i Vadsø. I 1976 ble selskapet kjøpt opp av Finnmark Fylkesrederi. Arkivmaterialet  etter selskapet oppbevares  både på Finnmark fylkesbibliotek og Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.  Under krigen mistet selskapet en stor del av sitt arkiv. Det samme gjelder en stor del av aksjene, men den opprinnelige aksjefortegnelsen ble reddet. 

Arkivnavn A/S Polarbil
Arkivskaper A/S Polarbil
Arkivref. (id) FMFB/ PA/1033
VAML
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Ved Finnmark fylkesbibliotek: Møte – og forhandlingsprotokoller, korrespondanse og saksdokumenter, regnskapsjournaler, aksjebrev.Ved Vadsø museum: aksjebrev
Tidsperiode 1920 – 1970
Type virksomhet Landtransport
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 0,5 hyllemeter
Arkivliste A-0033 AS Polarbil 1920-1976
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Møte- og forhandlingsprotokoller, samt aksjeprotokoller er digitalisert:

Forhandlingsprotokoll 1920-1926
Forhandlingsprotokoll 1926-1935
Forhandlingsprotokoll 1935-1949
Aksjeprotokoll 1945-1955
Aksjeprotokoll 1961-1962

Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark  fylkesbibliotek og Varanger Museum, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek

og Vadsø museum

Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord