Siivet A/S

Siivet Grenseløse Bilder as eies og drives av Anstein Mikkelsen fra Lakselv. Firmaet er en TV- og video-produsent og har et stort bilde- og stillbildearkiv. 

Arkivnavn Siivet A/S
Arkivskaper Siivet A/S
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Lydmateriale
Tidsperiode
Type virksomhet Bedriftsarkiver / media
Sted / område Lakselv
Språk Norsk / kvensk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)