Sámi Aviisaarkiiva

Samlinger av de samiskspråklige avisene Sámi Áigi, Min Áigi, Áššu, Ávvir og den samiske avisen Ságat. De tre førstnevnte avisene har vært utgitt i kronologisk rekkefølge, men er nå gått inn. Samlinga er utviklet i samarbeid med Samisk høgskoles bibliotektjenester, spesielt med tanke på samisk journalistutdanning, skoleelever og forskning. Sámi Aviisaarkiiva er satt sammen av avissamlinger levert til arkivet av Thor Frette, Odd Mathis Hætta, Nils Øyvind Helander, Ole Henrik Magga, Håkon Kiærulf, Bjørn Aarseth, Nordisk Samisk Institutt og Samisk høgskole..

Coakkáldagat daid sámegielat áviissain Sámi Áigi, Min Áigi, Áššu, Ávvir ja dan sámi aviissas Ságat. Dat golbma vuosttaš namuhuvvon áviissa leat almmuhuvvon kronologalaccat, muhto leat dál heaittihuvvon. Coakkáldat lea ovdánahtton ovttas Sámi Allaskuvlla girjerádjosiin, ja oaivil lea veahkehit sámi journalisttaoahpu, ohppiid ja dutkama. Sámi Aviisaarkiiva lea bidjon coahkkái áviisacoakkáldagain mat leat ske¿kejuvvon Thor Frettes, Odd Mathis Hættas, Nils Øyvind Helanderis, Ole Henrik Maggas, Håkon Kiærulfas, Bjørn Aarsethas, Sámi Instituhtas ja Sámi Allaskuvllas.

Arkivnavn Sámi Aviisaarkiiva
Arkivskaper Sámi Aviisaarkiiva
Arkivref. (id) SAMI/PA-1067
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Aviser
Tidsperiode 1957 – 2008
Type virksomhet Media
Sted / område Norge
Språk Samisk
Ordningsgrad  –
Omfang  –
Arkivliste  –
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord