Radio Porsanger

Arkivet til Radio Porsanger oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Radio Porsanger
Arkivskaper Radio Porsanger
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Lyd
Tidsperiode 1984 – 2005
Type virksomhet Media
Sted / område Porsanger
Språk Norsk
Ordningsgrad  –
Omfang  –
Arkivliste  –
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord