Svein Erik Larsen Ramberg

Oberstløytnant Svein Erik Larsen Ramberg er pensjonert sjef for Alta Bataljon og historiker. Han har skrevet er rekke publikasjoner, blant annet «Alta bataljons historie 1898-1995»

Arkivnavn Referansearkivet til Svein Erik Larsen Ramberg
Arkivskaper Svein Erik Larsen Ramberg
Arkivref (id) FMFB PA-1138
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Referansearkivet inneholder en eske med kopier og gjenpart av brev og andre dokumenter som handler om rasjonalisering av hærens fredsorganisasjon i Finnmark 1980-1982.
Tidsperiode 1980-1982
Type virksomhet personarkiver
Sted / område  Finnmark
Språk Norsk/ kvensk
Ordningsgrad Ordnet, katalogisert
Omfang En eske
Arkivliste A-0138 Referansearkivet til Svein Erik Larsen Ramberg
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.finnmarkfylkesbibliotek.no/tjenester/privatarkiv/
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord