Havbrott og lagsavis Mea

Havbrott er en idretts- og fritidsorganisasjon i Havøysund. Avisen til laget het Mea. Arkivmaterialet oppbevares ved Måsøy Museum.

Arkivnavn Havbrott og lagsavis Mea
Arkivskaper Havbrott og lagsavis Mea
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Forhandlingsprotokoll, kassadagbok, kontobok, kvitteringsbok,   regnskapsoversikter
Tidsperiode 1929 – 1961
Type virksomhet Idrettslag / fritidsorganisasjoner
Sted / område Havøysund
Språk Norsk
Ordningsgrad uordnet
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord