Elvenes sagbruk og høvleri

Arkivet oppbevares ved Sør-Varanger museum.

Arkivnavn Elvenes sagbruk og høvleri
Arkivskaper Elvenes sagbruk og høvleri
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Regnskap, brev, skrivelser, regnskap, hus- og hyttetegning, lønnings- og timelister
Tidsperiode 1928 – 1985
Type virksomhet Sagbruk og høvleri
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis ordnet, ikke katalogisert
Omfang 3 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord