Samtrål Vårøy

Arkivet oppbevares ved Vardø museum.

 

Arkivnavn Samtrål Vårøy
Arkivskaper Samtrål Vårøy
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, ev. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1960-tallet
Type virksomhet Sjøtransport / dampskipsselskaper / rederier
Sted / område Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,2 hyllemetr
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord