Partsrederiet M/K Hornvik

Arkivet oppbevares ved Berlevåg havnemuseum.

Arkivnavn Partsrederiet M/K Hornvik
Arkivskaper Partsrederiet M/K Hornvik
Arkivref. (id) A-6
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Radiodagbok, kontrakter, forsikringsdokumenter, egner- og lagbøker, fiskeseddelbøker, telegrammer, regnskapsmateriale
Tidsperiode 1946 – 1959
Type virksomhet Sjøfart/rederier
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

 

Stikkord