Gunnar og Øystein Kristiansen

Familien Kristiansen i Nesseby (Mortensnes) har drevet fiske og sauedrift i flere generasjoner. Arkivet dokumenterer dette fra 1964 til 2001.

Arkivnavn Gunnar og Øystein Kristiansen
Arkivskaper Gunnar og Øystein Kristiansen
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Regnskap, selvangivelser, fotografier og dagbøker for gårdsdrift og fiske. Det ble gjort et intervju med ham og familien.
Tidsperiode 1964-2001
Type virksomhet Fisker-bondearkiv
Sted / område Nesseby
Språk
Ordningsgrad uordnet
Omfang Ca. 0,4 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv
Kontaktopplysninger Samisk arkiv
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»