Karen Marie Eira Buljos arkiv

Arkivnavn Karen Marie Eira Buljos arkiv
Arkivskaper Karen Marie Eira  Buljo
Arkivref (id) SAMI/PA-1073
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Sakspapirer, korrespondanse, rapporter i forbindelse med ulike prosjekter, reindrift, verv og annet engasjement
Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Guovdageaidnu/Kautokeino
Språk Norsk, samisk
Ordningsgrad Grovordnet
Omfang 1,4 hyllemeter
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/samisk
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)