Reinbeitedistrikt D 30/31 Kautokeino fellesbeite

Arkivnavn Reinbeitedistrikt D 30/31 Kautokeino fellesbeite
Arkivskaper Reinbeitedistrikt D 30/31 Kautokeino fellesbeite
Arkivref (id) SAMI/PA-1094
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Saksdokumenter, søknader, møteprotokoller, planer, korrespondanse med forvaltninga
Tidsperiode 1982-2005
Type virksomhet Reinbeitedistrikt
Sted / område Guovdageaidnu/Kautokeino
Språk Norsk, samisk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 3 hyllemeter
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/samisk
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)