Bussesundfergen A/S

Arkivet oppbevares ved Varanger museum, avd. Vardø.

Arkivnavn Bussesundfergen A/S
Arkivskaper Bussesundfergen A/S
Arkivref. (id)  VAMU/A-0002
Reg. base  Asta
Publ. base (evt. link til katalogen)  Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype http://www.arkivportalen.no/search?under=VAMU%2FA-0002
Tidsperiode 1952-1970
Type virksomhet Sjøtransport / rederier
Sted / område Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord