Boazodoalloorohat 26 Lákkonjárgga arkiiva

Arkivnavn Boazodoalloorohat 26 Lákkonjárgga arkiiva
Arkivskaper Boazodoalloorohat 26 Lákkonjárgga arkiiva
Arkivref (id) SAMI/PA-1095
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Saksarkiv
Tidsperiode 1974-2000
Type virksomhet Reinbeitedistrikt
Sted / område Guovdageaidnu/Kautokeino
Språk Norsk, samisk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 3 hyllemeter
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/samisk
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)