Nuortajohtolat Østre Sone

Arkivnavn Nuortajohtolat Østre Sone
Arkivskaper Nuortajohtolat Østre Sone
Arkivref (id) SAMI/PA-1140
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Saksarkiv
Tidsperiode
Type virksomhet Reinbeitedistrikt
Sted / område Guovdageaidnu/Kautokeino
Språk Norsk, samisk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 2 hyllemeter
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/samisk
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)