Berlevåg havfiskeselskap A/S

Arkivet til Berlevåg havfiskeselskap A/S deponeres ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Berlevåg havfiskeselskap A/S
Arkivskaper Berlevåg havfiskeselskap A/S
Arkivref. (id) A-53
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Forsikringssaker, fangstoppgaver, korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1973 – 1976
Type virksomhet Fiskeri
Sted /område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum (Arkivet er oversendt til IKA Finnmark)
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –