A/S Malmfart

Rederiet A/S Malmfart drev malmskipning for A/S Sydvaranger.

Arkivnavn A/S Malmfart
Arkivskaper A/S Malmfart
Arkivref. (id)
Reg .base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Styreprotokoll, aksjeprotokoll, statusbok
Tidsperiode 1952 – 1974
Type virksomhet Sjøtransport / rederi
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 3 protokoller
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Rederiet drevet malmskipping for A/S Sydvaranger