Kirkenes Slipp A/S

Arkivet til Kirkenes Slipp A/S er knyttet til malmskipning for A/S Sydvaranger. 

Arkivnavn Kirkenes Slipp A/S
Arkivskaper Kirkenes Slipp A/S
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Kassadagbok, statusbok
Tidsperiode 1946 – 1965
Type virksomhet Slipp / skipsproduksjon
Sted/område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 2 protokoller
Arkivliste
Digitalisering  (evt. link til dig. filer) – 
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)