Poståpneri Kiby

Arkivet til Kiby poståpneri oppbevares ved Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

Arkivnavn Poståpneri Kiby
Arkivskaper Poståpneri Kiby
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Kassabøker, diverse protokoller
Tidsperiode 1958
Type  virksomhet Post- og telekommunikasjon
Sted / område Kiby
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 3 arkivbokser
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Varanger museum IKS, avd. Vadsø

 

Spesielle  bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord