Fiskerbonde Jon Lamøy

Arkivet inneholder fem noteringsbøker for jordbruk og fiske.

Arkivnavn Jon Lamøy
Arkivskaper Jon Lamøy
Arkivref (id) FMFB/PA-0146
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Noteringsbøker for jordbruk og fiske
Tidsperiode 1988-1992
Type virksomhet Fisker-bondearkiv
Sted / område Torhop, Vestertana
Språk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 5 stykker noteringsbøker
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.) Klausulert
Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»