Vestertana fiskarlag

Arkivnavn Vestertana fiskarlag
Arkivskaper Vestertana fiskarlag
Arkivref (id) Finnmark fylkesbibliotek FMFB/PA-0147
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype 2 møteprotokoller :

 

Møteprotokoll 1938 – 1944 (Tana museum)

Møteprotokoll 1944 – 1966 (Finnmark fylkesbibliotek)

Tidsperiode 1938 -1966
Type virksomhet Faglig organisasjon i fiske
Sted / område Vestertana, Tana
Språk  
Ordningsgrad  
Omfang 2  protokoller
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)

Forhandlingsbok 1938 – 1944 _

Møteprotokoll-1944-1966

Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek

 

Tana museum

Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek

 

Tana museum

Spesielle bemerkninger

 

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 Finnmark fylkesbibliotekets møteprotokoll er avlevert i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»
Stikkord