Båtsfjord Blandakor

Båtsfjord Historie- og Museumslag besitter dette arkivet.

   
Arkivskaper Båtsfjord Blandakor
Arkivnavn Båtsfjord Blandakor
Reg.base  
Publ. base (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype Tre styreprotokoller fra stiftelsen i 1951 til neleggelsen i 1989
Tidsperiode 1951-1989
Type virksomhet  
Sted / område Båtsfjord
Språk  
Ordningsgrad Uordnet
Omfang  
Arkivliste  
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Båtsfjord Historie- og museumslag
Kontaktopplysninger Båtsfjord Historie- og museumslag (Ståle A. Olsen tel 977 64 493)
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Båtsfjord Historie- og museumslag oppbevarer materialet i sine lokaler.