Båtsfjord Mannskor

Båtsfjord Historie- og Museumslag besitter dette arkivet.

Arkivnavn Båtsfjord Mannskor
Arkivskaper Båtsfjord Mannskor
Arkivref (id)  
Reg.base  
Publ. base (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype Arkiveske diverse/Skansen
Tidsperiode  
Type virksomhet Musikkforening
Sted / område Båtsfjord
Språk  
Ordningsgrad Uordnet
Omfang  
Arkivliste  
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Båtsfjord Historie- og museumslag
Kontaktopplysninger Båtsfjord Historie- og museumslag (Ståle A. Olsen tel 977 64 493)
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Båtsfjord Historie- og museumslag oppbevarer materialet i sine lokaler.
Stikkord